KODUKORD

ÜLDINE

 • Eelistatud aeg lapse lastehoidu toomiseks on enne õppetegevuste algust. (9.30)

 • Lapsevanemal on õigus tuua last lastehoidu ja viia ära endale sobival ajal, kuid arvestusega, et see ei sega rühma tegevusplaani.

 • Lapsevanem teavitab lastehoidu, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lastehoidu

 • Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühmaõpetajale ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu rühmaõpetajalt. Rühma töötajatel on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele. Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat eelnevalt, kes lapsele järgi tuleb.

 • Et ära hoida isiklike asjade (nt.riiete ja jalanõude, käterätiku) kadumist ning vahetusse minemist peab lapse isiklikud asjad varustama lapse ees-ja perekonnanimega.

 • Lapsevanem teavitab lastehoidu, kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.

 • Lapsevanem vastutab lapse eest, kui ta lapsele järgi on tulnud! Õpetaja vastutab lapse eest päeva jooksul, mil lapsevanemat juures ei viibi.

 • Kui lapsevanem tuleb lapsele järgi, minnakse koheselt koju ning ei jääda rühmaruumidesse mängima.

MÄNGUASJAD

 • Laps võib lastehoidu kaasa tuua oma kaisumänguasja, raamatu või mõne muu lapsele väga olulise lelu.

 • Kaasatoodud mänguasja puhul kehtib reegel: “luban mänguasja ka sõbrale“.

 • Mänguasjale on lisatud mingi tunnusmärk, mille järgi saab kindlaks teha selle omaniku.

 • Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.

 • Lastehoidu ei tohi tuua väikseid ja teistele lastele tervisele ohtlikke mänguasju ja esemeid.

TERVIS

 • Lastehoidu tuleb terve laps. Haigena ei jaksa laps teiste laste hulgas olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.

 • Õpetaja ei anna lapsele lastehoius vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel neid võtta.

 • Kui laps haigestub lastehoius, võtab õpetaja vanemaga kohe ühendust.

 • Kui laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu, öelge palun seda kindlasti rühmaõpetajale.

Usaldage lapse rühmaõpetajat, palun rääkige kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada teie lapse päeva (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega), siis suudame paremini mõista Teie last!


Mida palume varuda lapse kappi:

1.Õueriided vastavalt ilmastikule

2.Vahetusriided

3.Uneriided

4.Aluspesu

5.Juuksehari/kamm

8.Müts vastavalt ilmastikule

9.Kummitallaga sokid või sussid